Понеделник, 15 Юни 2020 17:06

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА РУ-ГР. РАЗЛОГ И РСПБЗН-ГР. РАЗЛОГ“

Написана от 

Прессъобщение преди провеждане на събитието

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА РУ-ГР. РАЗЛОГ И РСПБЗН-ГР. РАЗЛОГ“

На 18.06.2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в град Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-2.002-0027-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Разлог.
Обща стойност на проекта: 794 950,19 лева, от които:
• Европейскосъфинансиране: 85%: 675 707.66 лева
• Националносъфинансиране: 15 %: 119 242.53 лева
Проектът е с продължителност от 15.03.2019г. до 15.09.2021г.

С изпълнение на проекта се подобри енергийната ефективност на административни сгради публична държавна собственост, в които се помещават Районно управление "Полиция" – град Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Разлог”.

Прочетена 219 пъти