Четвъртък, 18 Юни 2020 14:46

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА РУ-ГР. РАЗЛОГ И РСПБЗН-ГР. РАЗЛОГ“

Написана от 

На 18.06.2020 г. от 11:00 часа инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог откри конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0027-C01.
На събитието присъстваха д-р Мария Копанарова – председател на Общински съвет – гр. Разлог, инж. Венцислав Гърменов – зам.-кмет по социалните въпроси в Община Разлог, гл. инспектор Костадин Добрев – Началник на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението, гл. инспектор Христо Арнаудов – Началник на Районно управление – Разлог.

С изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог” Община Разлог в партньорство с Министерство на вътрешните работи и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи осигуриха съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в двете важни административни сгради в гр. Разлог. Приложени са пакети от мерки, които да доведат до енергийна ефективност - гарантирано намаляване на енергопотреблението, подобряване на експлоатационните характеристики на сградите. Осигурено е по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Също така е осигурена рентабилна експлоатация на сградите, което позволява тяхното устойчиво управление и поддръжка.
По проекта са изпълнени строително-монтажни работи, които включват цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под. Освен тези мерки по проекта са изпълнени мерки по отоплителна инсталация, подмяна на осветителни тела изграждане на соларна инсталация за битова гореща вода в РСПБЗН-гр. Разлог, осигурява се достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Приложените мерки за енергийна ефективност ще доведат до по-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление, подобряване качеството на въздуха, намаляване на емисиите на парниковите газове, постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия, осигурява се рентабилна експлоатация и удължаване живота на сградите.
Общата стойност на проекта е 794 950,19 лева, от които европейско съфинансиране е размер на 675 707.66 лева и национално съфинансиране в размер на 119 242.53 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Прочетена 156 пъти